Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 25.03.2019

ПРОТОКОЛ

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 25.03.2019 г. се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Посочените решения са взети неприсъствено със съгласието затова на всички членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ и на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Членовете на Управителния съвет взеха решения неприсъствено по следния дневен ред:

  1. Участие на младежки национален отбор на 27-ия Европейски младежки отборен шампионат в Осло /Норвегия/, 04-11 юли 2019 г.

 

По точка 1 от дневния ред:

На 13.03.2019 г. беше изпратено по електронен път предложение от г-н Теню Тенев за национален младежки отбор, който да представи страната на 27-ия Европейски младежки отборен шампионат в категория „U26”, в състав: Добромир Лазаров – Николай Янински, Марк Андонов – Гергана Тенева, Тодор Павлов – Виктор Йотов, Лия Костова – Марина Койчева (резревна двойка) и треньор Живко Драганов. След като се запознаха с обосновката на предложението и след проведени дискусии, членовете на Управителния съвет взеха единодушно следните решения:

  1. Одобрява национален младежки отбор в състав: Добромир Лазаров – Николай Янински, Марк Андонов – Гергана Тенева, Тодор Павлов – Виктор Йотов, Лия Костова – Марина Койчева (резревна двойка) и треньор Живко Драганов, да представи страната на 27-ия Европейски младежки отборен шампионат в категория „U26”.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                        ......................................

Марта Ангелова Николова      ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ........................................

Теню Русев Тенев                       ........................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                    ........................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати