Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 26.03.2018

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 26.03.2018 г . от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

 

  1. Избор на треньор и водач и утвърждаване на състав на Младежки национален отбор (до 21 г.), който да представи България на 17-тия Световен младежки отборен шампионат в Суджоу (Китай) в периода 8-18 август 2018 г.

 

По т. 1 от дневния ред:

С класирането ни на 4-то място на 26-тия Европейски младежки отборен шампионат през 2017 г. в категория „Младежи до 21 г.“, България спечели квота за участие в 17-тия Световен младежки отборен шампионат в Суджоу (Китай) в периода 8-18 август 2018 г.

Беше разгледано предложение от г-н Теню Тенев – Заместник председател на УС на ББФ, за треньор и водач на Младежкия национален отбор (до 21 г.) да бъде избран г-н Живко Руменов Драганов – бивш младежки национален състезател и настоящ състезател в националния отбор „OPEN”.

След проведени разисквания членовете на Управителния съвет приеха с ЕДИНОДУШИЕ следните решения:

  1. Избира г-н Живко Руменов Драганов за треньор и водач на Младежкия национален отбор (до 21 г.) .

 

За определяне състава на Младежкия национален отбор в периода 12-14 януари 2018 г. в София беше проведена кваликация. В последствие, поради лични причини (кандидатстудентски изпити), четирима от състезателите, спечелили квалификацията се отказаха от участието си на Световния отборен шампионат. В тази връзка беше разгледано предложение от треньора на Младежкия национален отбор – г-н Живко Драганов, за определяне на заместващи състезатели.

 

След проведени разисквания членовете на Управителния съвет приеха с ЕДИНОДУШИЕ следните решения:

 

  1. Определя следния състав на Младежки национален отбор (до 21 г.), който да предсатви България на 17-тия Световен младежки отборен шампионат в Суджоу (Китай) в периода 8-18 август 2018 г.: Николай Янински, Лия Костова, Тодор Павлов, Виктор Йотов, Гергана Тенева.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                        .....................................

Марта Ангелова Николова      ..........................................

Теню Русев Тенев                       ......................................

Георги Стаматов Стаматов       ........................................

Колю Маринов Видев               ..........................................

Иван Нанев Иванов                    .......................................

Илиана Георгиева Христова    ..........................................

Резултати