Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 12.01.2021

Прикачени са два протокола от заседанията на управителен съвен на ББФ на 02.01.2020 и 03.01.2020

02.01.2020 - https://drive.google.com/file/d/0B0aUrJLhvHFoeTVRNzcyMlY2S2o0SGJ3WmFlU3d3cWswSEJZ/view
03.01.2020 - https://drive.google.com/file/d/0B0aUrJLhvHFoOUg0Um55VThLZUVMWEJzRXhScWhSS041ckNR/view

Резултати