Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 03.02.2021

                                                                                                                                                                                                    ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

         Днес, 03.02.2021 г., от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на УС на Сдружение

              „Българска Бридж Федерация“ .

Присъствали: Елица Георгиева, Климентин Николчев, Георги Първанов, Живко Драганов, Стоян Николов.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния Дневен ред на заседанието:

 1. Определяне на дата и Дневен ред за свикване на Редовно Общо събрание на Сдружение ББФ.
 2. Определяне на  график и условия за провеждане на държавните първенства по бридж за 2021 г, както и определяне на дата за провеждане на отложения финал на  ДОП за 2020г.
 3. Приемане на промени в Съдийския правилник и в Наредбата за условията и реда за присъждане на Индивидуални майсторски точки на състезателите.
 4. Приемане на Политика за Превенция срещу нечестната игра в Бриджа.

 

                       По т.1  от Дневния ред:

След проведени разисквания членовете на УС взеха  с единодушие следните решения:

 1. Определят  дата и място  за провеждане на  Редовно ОС на Сдружение ББФ, което да се проведе  на 17.04.2021г. от 13:00ч. във Вила Юстина, с. Устина, ул. „Никола Петков“ № 51

При следния Дневен ред:

 1. Приемане на нови клубове, прекратяване  и препотвърждаване на членство на клубове към ББФ
 2. Приемане на ГФО за 2020г.
 3. Отчет за дейността на ББФ за 2020г.
 4. Приемане на промени в Наредбата за определяне на членския внос.
 5. Промяна на чл. 11. Ал. 1 от Устава на ББФ относно начина на оповестяване свикването на ОС на Сдружението.
 6. Разни

               Възлагат на Изпълнителния директор на Сдружението да изпрати за публикуване в Държавен вестник обява за насроченото редовно Общо събрание и да постави покана за Общото събрание на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр. София, ул. „Цар Самуил“ 22 и да публикува поканата в сайта на ББФ – www.bridge.bg в предвидените нормативни срокове.

 

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка с въведеното Извънредно положение и последвалата Извънредна противоепидемична обстановка в Р България. Както и съобразно Заповедите на Министерството на здравеопазването за поетапно отпускане на въведените противоепидемични мерки: Финалът на ДОП по Бридж за 2020г.беше  отложен. Поради очакваното отпадане на повечето от мерките от 01.03.2021г., след проведени разисквания и на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

 1.  ДОП –  Отложен Финал за 2020г  да бъде проведено при следните условия:

                   Дати: 13 – 16  Май  2021 г.;

                   Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив

                   Такса за участие: 60 (шестдесет) лева на отбор;

                    Майсторски точки:

ДП Отбори

Финал

място

точки

Зони

Място

след класиралите се за „Национална А група“

  точки

 

1

250

 

1

40

 

2

200

 

2

30

 

3

150

 

3

20

 

4

125

 

4

10

 

5

110

   

 

 

6

95

   

 

 

7

85

   

 

 

8

75

   

 

 

9

65

   

 

 

10

60

   

 

 

11

55

   

 

 

12

50

 

 

 

 

 1.   ДОП – 2021г. -  Зонални квалификации   да бъдат проведени при следните условия:

               Дати:  Квалификациите на отделните зони се провеждат в периода

 20 Май – 22  Август 2021 г., след съгласуване с УС на ББФ

             Място:  Определя се от отговорника на съответната зона след  съгласуване с УС на ББФ;

              Такса за участие:  50 лева на отбор - Платена към отговорника на Зоната

 1. ДОП – 2021г  – Финал да бъде проведено при следните условия:

                  Дати: 23 – 26  Септември 2021 г.;

                  Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив;

                 Такса за участие: 60 (шестдесет) лева на отбор;

               Майсторски точки:

ДП Отбори

Финал

място

точки

Зони

Място

след класиралите се за „Национална А група“

  точки

 

1

250

 

1

40

 

2

200

 

2

30

 

3

150

 

3

20

 

4

125

 

4

10

 

5

110

   

 

 

6

95

   

 

 

7

85

   

 

 

8

75

   

 

 

9

65

   

 

 

10

60

   

 

 

11

55

   

 

 

12

50

 

 

 

 1.    Държавно първенство  Двойки да бъде проведено при следните условия:

                 Дати: 16 – 18  Април 2021 г.;

                 Място: вила „Юстина“ в близост до гр. Пловдив;

                Такса за участие: 30 (тридесет) лева на играч;

                Майсторски точки:

ДП Двойки

Финал А

място

точки

Финал Б

място

точки

 

1

150

 

1

40

 

2

125

 

2

30

 

3

100

 

3

20

 

4

90

 

4

10

 

5

80

   

 

 

6

70

   

 

 

7

65

   

 

 

8

60

   

 

 

9

55

   

 

 

10

50

   

 

 

11

45

   

 

 

12

40

   

 

 

13

35

   

 

 

14

30

   

 

 

15

25

   

 

 

16

20

   

 

 

17

15

   

 

 

18

10

 

 

 

 1. Държавно първенство за смесени двойки да бъде проведено при следните условия:

               Дати: 24-25 Април 2021 г.;

               Място: гр. Стара Загора , х-л Верея

               Такса за участие: 20 (двадесет) лева на играч;

               Майсторски точки:

ДП Смесени Двойки

място

точки

 

1

50

 

2

40

 

3

30

 

4

25

 

5

20

 

6

18

 

7

16

 

8

14

 

9

12

 

10

10

 

 

 

 

 1. Държавно първенство за  сеньори ( Двойки и отборно ) да бъде проведено при следните условия:

                           Дати: 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г.;

            Място: гр. София, ул. „д-р Г. Вълкович“ 1

            Такса за участие: 20 (двадесет) лева на двойка; 40 (четиридесет лева) за отбор

 

 1. Информацията за графика и условията за провеждане на държавните първенства през 2021 г. да бъде оповестена в съответствие с Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж.

 

По т. 3 от Дневния ред:

            Председателят на Съдийската комисия Димитър Георгиев запозна присъстващите с няколко предложения за промени в Съдийския правилник. След кратка дискусия членовете на УС приеха с единодушие Проекта за промени в Съдийския правилник , както и в  Наредбата за условията и реда за присъждане на Индивидуални майсторски точки на състезателите, като  получаване на ЕЛО от отборно състезание може да получи записан в даден отбор състезател, който е изиграл поне 1/3 от игрите в съответното състезание.

                          Възлагат на Изпълнителния директор на Сдружението да публикува измененията в Съдийския правилник и в Наредбата  в сайта на ББФ – www.bridge.bg в предвидените нормативни срокове.

 

               По т. 4 от Дневния ред:

               След като се запознаха с публикуваното съвместно Отворено писмо на Скандинавските  Бридж Федерации относно Превенция срещу нечестната игра в Бриджа, Членовете на УС единодушно решиха:

              Приемат призива за  честна игра  отразен в Отвореното писмо и приемат Политика за Превенция срещу нечестна игра , като Ръководството на ББФ се ангажира да докладва всички съмнителни игри и поведение до Международната комисия за разследване на нечиста игра в Бриджа и да публикува Отвореното писмо на сайта на ББФ – www.bridge.bg , с което гарантира, че приема посланията отразени в него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС беше закрито.

Елица Георгиева                           ..........................................

Климентин Николчев                 ..........................................

Георги Първанов                         ..........................................

Живко Драганов                           ..........................................

Стоян Николов                             ..........................................

Резултати