Bulgarian Bridge Federation

КС:09.09. .Седми двойков турнир за верига "Липов цвят" - САМО КЛУБНА ТАКСА

09.09.2010 / 00:00 - 09.09.2010 / 00:00, София
Клубен, Двойков 0лв./Двойков
0 Участници в турнира 0 игри/1 сесия
На 09.09.2010 г. от 18:45 в бридж-клуб "King of clubs" ще се проведе 7-ми двойков турнир от верига "Липов цвят". Участниците заплащат САМО КЛУБНА ТАКСА в размер на : 0 лева за членове на клуба, 3 лева за ученици и студенти, 5 лева за всички останали. Съгласно влязлата в сила от 01.07.2010 г. схема на провеждане на турнирите от 3-те вериги при 5 или повече двойки, желаещи да разпределят награден фонд, същите ще заплащат допълнителна такса "Награден фонд" в размер на 10 или 20 лева на двойка (съответно за 50 или 100% от наградния фонд). Останалите двойки участват в турнира и в класирането за ранглистите на бридж-клуб "King of clubs" равнопоставено, но без да участват в разпределението на наградния фонд. 

Веригите „Телиш”, „Девин” и „Липов цвят” се състоят от по 10 на брой двойкови състезания, при които се спазва следния регламент:

             - всяка двойка получава точки за ранглистата на съответната верига в размер на 2 точки за всяка двойка, класирана зад нея и на 1 точка за всяка двойка, с която има равно класиране

             - двойката, класирана на последно място получава 1 точка;

             - ранглистата е индивидуална и всеки състезател има право да играе с неограничен брой партньори

             - за участие във финалния турнир се класират със сигурност състезателите, класирани от 1 до 24 място

             - всеки от тези състезатели получава правото да участва във финалния турнир с произволно избран партньор, участвал в поне едно състезание от веригата

             - в крайното класиране всеки състезател участва с 8-те си най-високи резултати от 10-те турнира

             - право за участие във финалния турнир придобиват само състезатели, участвали в най-малко 5 турнира от съответната верига

             - 10-те турнира от всяка верига формират кери-овър за финалния турнир в размер на 10% от сбора на 8-те най-добри резултата

             - кери овърът се добавя към победните точки на състезателя от финалния турнир, които са в размер на 4 точки за всяка двойка, класирана зад неговата и на 2 точки за всяка двойка, с която има равно класиране

              - в случай на равен сбор от кери овъра и точките от финалния турнир, на по-предно място се класира състезателят, който е класиран по-напред във финалния турнир, а в случай на ново равенство (двамата състезатели са от една и съща двойка във финала) – състезателят, който има повече победи (2-ри, 3-ти и т.н. места) в 10-те състезания от веригата и ако отново има равенство двамата състезатели заемат едно и също място (респ. разделят наградния фонд за двете места по равно)

 Пример за поясняване на регламента: в турнир от 10 двойки се разпределят следните точки за ранглиста: 18,16,14,12,10,8,6,4,2,1. Ако състезател има следните резултати в 10-те турнира: -, 18, -, -, 16, 30, -, -, 24, - той не получава правото да участва във финалния турнир (тъй като има само 4 участия). Ако състезател има следните резултати в 10-те турнира: 32, 18, 2, -, 16, 30, -, 7, 24, 10 – той участва във финалния турнир с кери овър в размер на 1/10 от общата сума 139/10 = 13,9 точки. Ако състезател има следните резултати в 10-те турнира: 16, 18, 2, 25, 16, 30, 7, 11, 24, 14 – той участва във финалния турнир с кери овър в рамер на 1/10 от сумата 154 (не участват 2-та най-слаби резултата – 2 и 7). Ако същият състезател завърши на 5-то място във финалния турнир (24 двойки), то неговият резултат е 4х19 (класирани след него двойки)=76 + 15,4 = 91,4 точки.

Резултати