Bulgarian Bridge Federation

Турнир за поканени двойки ББФ "Елит 2023"

25.02.2023 / 12:00 - 26.02.2023 / 16:00,
Национален, Двойков 0лв./Двойков
14 Участници в турнира 78 игри/1 сесия

Турнирът ще се проведе в БК "Сердика" в град София на 25 и 26 февруари.

С приоритет ще бъдат поканени финалистите на ДОП и КОП от 2022, след което ще бъдат канени лидерите в ранглистата за 2022, най-добрите двойки от серията симултанни турнири за 2022 и на принципа wildcard.

Схема на игра: Howell 14/13(16/15), барометър, 6 игри/кръг, Butler (медиана).

Организаторите обръщат внимание за попълнени КК. По време на турнира е задължително всяка двойка да има две подробно попълнени КК. При възникнал казус, отсъждането може да бъде против двойката без КК. Също така в срок до 24.02 същите трябва да бъдат изпратени на ctd@bridge.bg. Празна КК можете да си изтеглите от тук.

График за 14/13. При записани 16 двойки този график ще претърпи леки промени.

25 февруари (събота) 1 кр. 14:00
  2 кр. 15:00
  3 кр. 16:00
  4 кр. 17:00
  5 кр. 18:00
  6 кр. 19:00
  7 кр. 20:00
26 февруари (неделя) 8 кр. 9:30
  9 кр. 10:30
  10 кр. 11:30
  11 кр. 12:30
  12 кр. 13:30
  13 кр. 14:30

Краен срок за записване: 19 февруари!

 

Потвърдили двойки към момента:

Стефан Георгиев - Светла Ненова
Милко Славов - Иван Иванов
Цветомир Груев - Маринчо Маринов
Стефан Стоев - Анчо Димитров
Виктор Аронов - Никола Барантиев
Иван Цончев - Владимир Марашев
Грозьо Донев - Живко Драганов
Кольо Видев - Теню Тенев
Владимир Михов - Юлиян Стефанов
Николай Кермедчиев - Владислав Испорски
Захари Захариев - Васил Батов
Захари Феров - Добромир Лазаров
Николай Янински - Гергана Тенева
Петър Гвоздев - Румен Лазаров

Регистирани участници в турнира

# Състезатели
1 Виктор Аронов (2999) - Никола Стаматов Барантиев (5555)
2 Теню Русев Тенев (4224) - Колю Маринов Видев (4444)
3 Маринчо Йорданов Маринов (8711) - Цветомир Груев (1419)
4 Румен Иванов Лазаров (1499) - Петър Руменов Гвоздев (8701)
5 Николай Георгиев Кермедчиев (0812) - Владислав Николов Испорски (1313)
6 Иван Бориславов Цончев (0101) - Владимир Русев Марашев (1111)
7 Добромир Лазаров Лазаров (0744) - Захари Лайош Феров (0172)
8 Николай Цветанов Янински (2324) - Марк Антонов Андонов (6171)
9 Юлиян Йорданов Стефанов (0333) - Владимир Балчев Михов (1023)
10 Захари Стоилов Захариев (0066) - Васил Георгиев Батов (0102)
11 Грозьо Ангелов Донев (1550) - Живко Руменов Драганов (4044)
12 Иван Александров Иванов (6176) - Милко Петров Славов (6187)
13 Стефан Йорданов Стоев (2051) - Анчо Вълов Димитров (2055)
14 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151)

Резултати