Bulgarian Bridge Federation

Държавно двойково първенство 2022 - тотал финал А

16.04.2022 / 21:00 - 17.04.2022 / 03:00,
Първенство, Двойков 0лв. /Двойков
14 Участници в турнира 52 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Гроздан Тенев Русинов (4201) - Десислава Цанкова Малакова (4334) 56.78 % 150.0000
2 Христо Маринов Григоров (7548) - Янко Енчев Янков (1615) 56.15 % 125.0000
3 Христо Спасов Иванчев (0029) - Климентин Николайчев Николчев (0151) 55.25 % 100.0000
4 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) 54.26 % 90.0000
5 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Стоян Николаев Николов (4640) 53.71 % 80.0000
6 Николай Цветанов Янински (2324) - Гергана Тенева Тенева (0757) 53.04 % 70.0000
7 Лъчезар Тодоров Пейчев (0404) - Венцислав Лъчезаров Пейчев (0108) 52.52 % 65.0000
8 Диян Цветанов Данаилов (0054) - Борислав Ненков Борисов (5115) 52.28 % 60.0000
9 Колю Маринов Видев (4444) - Теню Русев Тенев (4224) 51.82 % 55.0000
10 Георги Николов Ралев (0448) - Стефан Неделчев Иванов (7800) 50.86 % 50.0000
11 Bogdan Neagu (9240) - Mircea Petrescu (9027) 50.74 % 45.0000
12 Румен Аспарухов Манчев (0019) - Георги Цолов Гергов (0050) 43.65 % 40.0000
13 Христо Кирилов Цветков (4683) - Кирил Димитров Пулчев (4684) 43.46 % 35.0000
14 Венцислав Иванов Василев (0179) - Борислав Иванов Тричков (0808) 42.99 % 30.0000

Държавно първенство двойки 2022

Rank Score Name                    M-ID  04-16 1:3 2:3 3:3

  1 56,78 Десислава Малакова - Гроздан Русинов   4334 4201 36,25 6,70 7,48 6,35
  2 56,15 Янко Енчев - Христо Григоров       1615 7548 38,07 6,49 5,07 6,52
  3 55,25 Климентин Николчев - Христо Иванчев   0151 0029 37,52 5,40 5,63 6,70
  4 54,26 Светла Ненова - Стефан Георгиев     6071 6151 36,46 6,21 6,95 4,64
  5 53,71 Петър Даракчиев - Стоян Николов     3001 4640 35,39 5,81 6,38 6,13

  6 53,04 Гергана Тенева - Николай Янински     0757 2324 34,27 6,69 6,85 5,22
  7 52,52 Венцислав Пейчев - Лъчезар Пейчев    0108 0404 35,73 5,18 5,78 5,83
  8 52,28 Борислав Борисов - Диян Данаилов     5115 0054 34,23 6,19 5,86 6,00
  9 51,82 Колю Видев - Теню Тенев         4444 4224 35,05 5,80 5,48 5,50
 10 50,86 Стефан Иванов - Георги Ралев       7800 0448 33,20 6,52 5,42 5,72

 11 50,74 Mircea Petrescu - Bogdan Neagu      9027 9240 33,65 5,62 5,82 5,65
 12 43,65 Румен Манчев - Георги Гергов       0019 0050 27,10 5,66 5,10 5,79
 13 43,46 Кирчо Пулчев - Христо Цветков      4684 4683 26,05 5,23 7,15 5,03
 14 42,99 Венцислав Василев - Борислав Тричков   0179 0808 26,03 5,96 5,58 5,43

Резултати