Bulgarian Bridge Federation

Simultanеn turnir v chеst na Kalin Karaivanov - sеk tsiya A Sofiya

Results