Bulgarian Bridge Federation

Weekly Public Bridge Tournament Sofia Team K1

27.10.2013 / 05:02 - 27.10.2013 / 06:00, Sofia
Клубен, Двойков 10/Pair
7 26 /1

Registered players

# Players
1 Елица Георгиева Чешитева (1017) - Борис Петков Василев (2412)
2 Миряна Стефанова Митовска (0036) - Валя Иванова Янева (1163)
3 Иван Андреев Сюсюкин (4220) - Грета Милкова Ангелова (4242)
4 Георги Стаматов Стаматов (0077) - Ванда Кирилова Садонкова (0666)
5 Веселин Атанасов Марков (2861) - Велислав Лъчезаров Стефанов (0623)
6 Мариян Минков Маринов (0034) - Михаил Симеонов Захариев (0332)
7 Диана Димитрова Дамянова (0082) - Виктор Аронов (2999)

Results