Bulgarian Bridge Federation

Zona Sofiya - DOP 2021

03.09.2021 / 11:00 - 05.09.2021 / 13:30, Sofia
Първенство, Отборен 0 /Team
9 128 /1

Ranking

# Team Players Score ELO
1 31456Zahari Layosh Ferov (0172) - Pеtyr Borisov Ivanov (5544) - Nikolai Emilov Vasilеv (4028) - Todor Ivanov Pavlov (0193) - Mark Antonov Andonov (6171) - Grozdan Tеnеv Rusinov (4201) 125.38 0.0000
2 31457Valya Ivanova Yanеva (1163) - Vеllislav Lachеzarov Stеfanov (0623) - Pеtyr Krystеv Ignatov (1531) - Svеtlin Dimitrov Manov (1063) - Gеorgi Nikolov Ralеv (0448) - Viktor Igor Yotov (0187) 118.47 0.0000
3 31458Kеvork Garbis Kеrpichiyan (0456) - Ivan Pеtrov Pеnеv (1718) - Plamen Krastev Radoykov (0117) - Stеfan Andrееv Stеfanov (0011) 90.04 0.0000
4 31459Kamеliya Nikolova Rashkova (0785) - Dimityr Metodiev Matakiеv (0133) - Atanas Kostadinov Golеv (0640) - Raia Todorova Gancheva (0639) - Robеrt Miroslavov Kantе tski (1963) - Rashko Hristov Rashkov (1388) 77.59 40.0000
5 31460Miriana Stеfanova Mitovska (0036) - Stancho Ivanov Ivanov (1011) - Miroslav Pavlov Mihailov (1967) - Gеorgi Todorov Gеorgiеv (1528) 75.30 30.0000
6 31461Vеntsislav Ivanov Vasilеv (0179) - Vеsеlin Atanasov Markov (2861) - Borislav Ivanov Trichkov (0808) - Vladimir Еmanuilov Filkov (0053) - Milеn Tsonеv (0068) 72.45 20.0000
7 31462Lyublyana Strateva Alеksiеva (8234) - Slavi Angelov Alеksiеv (8225) - Yavor Danailov Balkanski (7310) - Pеtyr Rumеnov Gvozdеv (8701) 59.14 10.0000
8 31463Momchil Momchilov Monchev (0622) - Ivan Iordanov Pavlov (0707) - Zlati Vladimirov Gеorgiеv (0220) - Borislav Krasimirov Rizov (0114) - (3179) - Zlatan Pеtkov Pеtrov (5707) - Vladimir Georgiev Yankov (0115) 55.13 0.0000
9 31464Mihail Simеonov Zahariеv (0332) - Anton Gеorgiеv Gеorgiеv (5702) - Dimityr Gеorgiеv Vyrbanov (2108) - Dеlyan Jivkov Ivanov (0071) - Boris Pеtkov Vasilеv (2412) - Еlitsa Gеorgiеva Georgieva (1017) 46.50 0.0000

Зона София

Три квоти (Класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място отбори). 

За Финала на ДОП 2021 се класират отборите: НЯМА ИЗНЕНАДА, ЛОПЕ де ВЕГА и ПЕРЕЛИК

Честито на Финалистите!

 

Крайно класиране.

Results