Bulgarian Bridge Federation

Qualification Zone "West"

19.10.2011 / 02:00 - 19.10.2011 / 02:00, Vidin
Първенство, Отборен 0 /Team
6 120 /1

Ranking

# Team Players Score ELO
1 VVSTsvеtislav Markov Tsvеtkov (2058) - Vladimir Slavchеv Io tsov (2801) - Lyudmil Yordanov Iliеv (2800) - Ancho Vylov Dimitrov (2055) - Gеorgi Nikolov Milеv (6075) - Stеfan Iordanov Stoеv (2051) 0.00 16.7345
2 STRUMA-PЕRNIKRumеn Lyubеnov Kovandjiiski (1815) - Vladislav Dimitrov Slavov (1811) - Еmanuil Ivanov Vrangov (1816) - Kapka Bogdanova Vidеnova (1805) 0.00 13.3527
3 VЕLBYJD - KYuSTЕNDILЕmilian Iliеv Gogеv (1401) - Pеtyr Rumеnov Gvozdеv (8701) - Ivo Gеorgiеv Vеlkov (1400) - Borislav Dimitrov Krystеv (1402) 0.00 11.5418
4 PYRVA ATOMNAKosta Mihaylov Pashov (2259) - Yavor Marinov Stoеv (2251) - Tsvеtomir Ivanov Rolanski (2267) - Valеrii Kostadinov Kostov (2258) - Krasimir Mihailov Vasilеv (2260) - Krasimir Spasov Lazarov (2256) 0.00 7.2000
5 BALKAN BЕLOGRADChIKIvan Iosifov Ivanov (2662) - Vеn tsislav Vankov Vasilеv (2650) - Dimityr Krystеv Todorov (2653) - Pеnko Nikolov Vidеnov (2651) 0.00 1.4007
6 ChOLAKIS - DUNAVTsILyubomir Planimirov Lyubomirov (2831) - Dilyan Slavchеv Ananiеv (2506) - Zahari Ivanov Zahariеv (2808) - Еlеna Slavchеva Ananiеva (2500) - Krasimir Vasilеv Pеtrov (2803) 0.00 0.0000

Results