Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Контакти

Адрес:
София 1000, ул. "Цар Самуил" 22
Тел.: +359 2 9817 885
GSM: +359 88 200 94 45
email: office@bridge.bg

Адрес за кореспонденция:
София 1680, ул. "Солун" 59А, бл.1, ап.10
 

Тони Русев - Председател
GSM: +359 888 213 596

Теню Тенев - Заместник-председател
GSM: +359 887 305 292

Марта Николова - Изпълнителен директор
GSM: +359 88 200 94 45

Георги Стаматов - "Международна дейност"
GSM: +359 895 668 722
E-mail: jerry@vjsoft.net

Иван Нанев - "Организационно развитие"
GSM: +359 888 400 123
E-mail: inanev@yahoo.com

Колю Видев - "Развитие на клубове"
GSM: +359 889 999 944
E-mail: koliovidev@gmail.com

Димитър Георгиев
E-mail: ctd@bridge.bg

 

Банкови сметки:

ЦКБ АД Клон София Юг

в лева

BIC: CECBBGSF
IBAN: BG12 CECB 9790 10F7 0526 00

 

в лева /за дарения/

BIC: CECBBGSF
IBAN: BG82 CECB 9790 10F7 0526 01

 

Резултати