Bulgarian Bridge Federation

Bridge Club Dimitrovgrad 2013

IBN Participant Year elo
First and last name
1 4231 Gеorgi Shtеrеv Pеtrov 6.4056
2 3033 Pancho Kolеv Panеv 5.7560
3 3035 Krasimir Dimitrov Vasilеv 4.8564
4 4949 Gеorgi Parvanov Parvanov 2.4873
5 4942 Georgi Boyanov Bonev 1.5492
6 4945 Monika Dimitrova Demireva 1.5492
7 4950 Tocho Dragov Ivanov 1.0615
8 4228 Minko Nеdеv Alеksandrov 0.9381
9 4943 Vladimir Zhelyazkov Ovcharov 0.8270
10 4227 Ginyo Vylchеv Ginеv 0.8270
11 4994 Iliya Zdravkov Popov 0.8270
12 4884 Sеliatin Mеhmеd Shaban 0.8270
13 4229 Rusi Dimchеv Ganchеv 0.3651
14 4881 Yancho Tonchev Tenchev 0.3651
15 4952 Blagovest Bonchev Bonev 0.0000
16 4880 Boyan Bogomilov Stefanov 0.0000
17 0353 Dimitar Dimitrov 0.0000
18 0352 Dimitar Razkalinski 0.0000
19 0348 Ivan Hristov Porov 0.0000
20 0350 Liubomir Kostov 0.0000
21 4948 Mladen Zhekov Mladenov 0.0000
22 0360 Nikola Kraichev Nikolov 0.0000
23 0328 Pavel Georgiev Georgiev 0.0000
24 0361 Peycho Gochev Peychev 0.0000
25 0355 Svetlin Tochev 0.0000
26 0349 Svilen Ganchev Milchev 0.0000
27 0351 Hristo Petrov 0.0000