Bulgarian Bridge Federation

Христо Кирилов Цветков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ "Пълдин 2021" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 0.7294